O NAMA...

 

Osnivač i vlasnik ambulante dr. vet. medicine Dejan M. Ličina, diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, 1998. godine, državni ispit položio pred komisijom ministarstva poljoprivrede Republike Srbije 1999. godine (br. Uverenja:152-02-00252/1999-05), a licenciran od strane istog ministarstva 2007. godine (br. Licence: 0367).

Iskustvo sticano od 1998. godine u državnim veterinarskim ustanovama - veterinarskim stanicama: "Inđija", "Pančevo" i "Žabalj", iskoristio je da septembra meseca 2004. godine otvori privatnu veterinarsku ambulantu "DR LIČINA"

Sedište ambulante se nalazi u ulici Beogradski kej 19b, u Novom Sadu.
Pored Dejana dr Ličine, u ambulanti su zaposlena jedan diplomirani veterinar i dva veterinarska tehničara.

 

1 2 3
4

 

 

Internet prezentacija je vlasništvo veterinarske ambulante Dr Ličina, proizvodnja 2011.